Default Header Image

Colaborare internațională

Catedra colaborează cu următoarele instituții de peste hotare:

Disciplina Genetică  medicală, UMF „Gr. Popa”, Iaşi;

Disciplinele Biologia celulară şi Genetica medicală, Facultatea Medicină, Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu;

Disciplina Genetica medicală, UMF „Victor Babeş”, Timişoara;

Disciplina Biologie şi patologie celulară şi moleculară, Disciplina Genetica umană, UMF Târgu-Mureş.