Default Header Image

Cercetare

Tema ştiinţifică de bază:

Diagnosticul genetic şi molecular în patologia ereditară.

Direcţiile ştiinţifice complementare:

Caracteristica molecular-genetică a fenomenului de inflamaţie cronică la om.

Studierea polimorfismului locilor  CYP2C9, VKORC1, CYP4F2 și GGCX  asociați cu sensibilitatea la warfarină în populația Republicii Moldova.

Proiectele de cercetare realizate în colaborare cu parteneri din ţară:

„Studiul molecular-genetic al predictorilor de risc sporit al complicaţiilor în hipertensiune arterială” în colaborare cu Catedra de Medicină de familie şi Institutul de Genetică al AŞM, finanţat de Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică.

„Studiul molecular al genomului la diferite genotipuri de tomate, porumb, soia şi grâu ce prezintă interes deosebit în ameliorare” în colaborare cu Institutul de Genetică al AŞM, finanţat de Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică.

Informaţie succintă despre tezele de doctorat susţinute.

Rotaru Ludmila. Particularităţile controlului genetic al rezistenţei tomatelor la fuzarioza radiculară, 03.00.15 – Genetica. Conducător ştiinţific – dr. hab. şt. b., Lupaşcu Galina. DH 10-03.00.15 –  27.03.08 Institutul de Genetică şi Fiziologie a Plantelor al AŞM 22.09.2011.