Default Header Image

Cercetare

Tema ştiinţifică de bază:

  • Diagnosticul genetic şi molecular în patologia ereditară.

Direcţiile ştiinţifice complementare:

  • Studiul polimorfismului genetic în locii CYP2C9, VKORC1, CYP4F2 și GGCX pentru individualizarea tratamentului cu Warfarină
  • Evaluarea factorilor determinanți ai morbidității și mortalității copiilor prin maladii genetice și profilaxia lor în populația Republicii Moldova
  • Evaluarea incidenței, prevalenței, factorilor de risc, cercetarea aspectelor clinice, neuroimagistice, neurofiziologice și de remediere neurotrofică a accidentelor vasculare cerebrale la copii
  • Studiu de antistresterapie sub controlul a variabilitatii ritmului cardiac si alfa-amilazei
  • Variații genetice în infertilitatea masculină cu azoospermie
  • Diversitatea genotipică și rezistența la medicamente a tulpinilor de Mycobacterium tuberculosis

Rezultate:

În cadrul temei de cercetare „Studiul polimorfismului genetic în locii CYP2C9, VKORC1, CYP4F2 și GGCX pentru individualizarea tratamentului cu Warfarină” s-a realizat analiza moleculară a materialului primar. Datele obținute se prelucreaza statistic si se fac concluzii conform parametrilor respectivi.

În cadrul proiectului de cercetare „Evaluarea factorilor determinanți ai morbidității și mortalității copiilor prin maladii genetice și profilaxia lor în populația Republicii Moldova” au fost consultați primar şi examinaţi neurologic 317 copii cu diverse patologii neurologice şi neurogenetice. La aceștia s-a studiat influenta factorilor de risc, exogeni și endogeni în etiopatogeneza patologiilor neurogenetice. Totodată s-a efectuat consultul medico-genetic al familiilor, gravidelor din grupul de risc pentru patologii neuro-genetice – total 368 gravide, în vederea elaborării bazelor ştiinţifico-practice în conduita medico-genetică a familiilor cu risc genetic sporit în patologii neuro-genetice şi optimizarea acestora.

În cadrul proiectului de cercetare „Evaluarea incidenței, prevalenței, factorilor de risc, cercetarea aspectelor clinice, neuroimagistice, neurofiziologice și de remediere neurotrofică a accidentelor vasculare cerebrale la copii” s-a realizat analiza retrospectivă a unui eșantion de 216 copii cu AVC spitalizați în secțiile psihoneurologia nou-născuților, psihoneurologie vârstă fragedă și neurologie din cadrul Institutului Mamei şi Copilului, în anii 2010-2017. S-a constatat că AVC la copii este cauzat de factorii etiologici multipli, diferiți fată de adult. În cadrului temei de cercetare „Studiu de antistresterapie sub controlul a variabilității ritmului cardiac si alfa-amilazei” s-a stabilit că amilaza din saliva poate servi ca biomarcher foarte sensibil al stresului. Au fost stabilite valori de referință pentru diferite niveluri de stres prin analiza corelativa intre rezultatele referitoare la concentrația de alfa amilaza din saliva cu parametrii a variabilității ritmului cardiac.

Teze de doctor în medicină susținute în a. 2023:

Racoviță Stela, dr. med., asist. univ., tema: Variații genetice în infertilitatea masculină cu azoospermie, Cifru: 315.02 - Biologie moleculară și genetică medicală, Conducător științific: Dr. hab. med., conf. univ. Sprincean Mariana; Conducător prin co-tutelă: Dr. hab. med., prof. univ. Moșin Veaceslav.

Teze de doctor habilitat susținute în a. 2022:

Sprincean Mariana, dr. hab. med., conf. univ., tema: Epidemiologia, determinantele și predicția accidentului vascular cerebral ischemic la copii, Cifru: 321.05 - Neurologie clinică, Consultanți științifici: Dr. hab. med., prof. univ. Hadjiu Svetlana, Dr. hab. med., prof. univ. Revenco Ninel, Dr. hab. med., prof. univ. Spinei Larisa.