Default Header Image

Proiecte

   

·         „Studiul molecular-genetic al predictorilor de risc sporit al complicaţiilor în hipertensiune arterială” în colaborare cu Catedra de Medicină de familie şi Institutul de Genetică al AŞM, finanţat de Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică.

·         „INNOVA4TB” în colaborare cu IFP „Chiril Draganiuc”, Laboratorul microbiologic din „IGTP: Institut de Recerca en Ciencies de la Salut Germans Trias i Pujol”, finanțat Horizont 2020

·        Proiect: 17.000418.80.07A „Evaluarea incidenței, prevalenței, factorilor de risc, cercetarea aspectelor clinice, neuroimagistice, neurofiziologice și de remediere neurotrofică a accidentelor vasculare cerebrale la copii” sub conducerea profesorului universitar Ninel Revenco, în cadrul programului de stat „Sistemogeneza factorilor de risc, optimizarea serviciului de asistenţă medicală, evaluarea durabilă şi modelarea matematică a AVC”, conducător: academician, prof., dr. hab. med. Stanislav Groppa. (2015-2018), executor Sprincean M.

·       Proiect instituțional: „Evaluarea factorilor determinanţi ai morbidităţii şi mortalităţii copiilor prin maladii genetice şi profilaxia lor în populaţia Republicii Moldova” (2015-2018), executor Sprincean M., Barbova N.

·       Proiect instituțional: „Evaluarea factorilor cauzali şi perfecţionarea metodelor de recuperare a funcţiei reproductive şi prevenire a maladiilor genetice în Republica Moldova” (2011-2014), executor Sprincean M., Barbova N.

·       Proiect instituțional: „Aspecte clinico-experimentale în dezvoltarea intrauterină şi a factorilor ce influenţează asupra sistemului nervos la făt” (2011 – 2014), executor Sprincean M..

·       Proiect instituțional: „Cercetarea şi identificarea factorilior de risc ce influenţează negativ asupra genomului uman si sănătăţii reproducerii” (2006 – 2010), executor Sprincean M., Barbova N..

·       „Ajutor pentru copiii cu tulburări ale spectrului autist și alte tulburări genetice în Moldova”, fintanțat de către Programul de Cooperare pentru Dezvoltare din Cehia și implementat de ADRA Cehia și ADRA Moldova în parteneriat cu A.O. ”SOS Autism”. (2018 – 2021), executor Sprincean M.

·       Participare la Programul internaţional în domeniul eticii cercetării şi bioeticii «E-Education in Research Ethics: Central and Eastern Europe», implementat de către Union Graduate College Center for Bioethics (Schenectady, New York) în parteneriat cu departamentul de Istorie şi Etică a Medicinii a Universităţii din Vilnius (Vilnius, Lituania), cu sprijin financiar al Fogarty International Center, National Institute of Environmental Health Sciences (USA).  http://bioethics.uniongraduatecollege.edu/nih-grants/europe-faculty  (2014 – 2016), executor Sprincean M.

·         Cifrul și Titlul Proiectului: cifrul № 22.80013.8007.1BL “Synthesis of steroids containing the azole fragment in the cycle D and/or in the side chain as the basis for creating medicines for the treatment of prostate cancer”. (prof. Macaev F. - coordonator, executor Sidorenco L. )